Bel direct: 078 691 6066
Bellen
MENU
Bellen
MENU

Inspectie

Wij verzorgen voor diverse bedrijven en scholen in de regio de wettelijke verplichte keuring en de certificering.

NEN inspectie en keuring

NEN 3140: Gereedschapskeuring

Elektrotechnisch Bureau de Noord is gecertificeerd voor de NEN 3140 keuring. De NEN 3140 norm heeft betrekking op laagspanning installaties tot en met 1000 VAC en 1500 VDC.
Hierbij wordt conform de norm NEN 3140 door middel van visuele inspectie, meten en beproeven een algemene indruk verkregen van de desbetreffende installatie met betrekking tot de volgende aspecten:

 • Staat van onderhoud;
 • Brandgevaar;
 • Het voldoen aan de van toepassing zijnde normen;
 • Gevaarlijke situaties;
 • Aanwezigheid van bijgewerkte revisietekeningen;
 • Werking van de desbetreffende installatie.

Het betreft hier dus uitdrukkelijk de veiligheidsaspecten in het kader van gebruik van elektrische installaties (gevaarlijke spanning). Wij leggen de bevindingen van de inspectie vast in een bijbehorend inspectierapport, waarbij de geconstateerde bevindingen worden verdeeld in de prioriteitscodes A t/m E.

Daarnaast is de NEN 3140 ook van toepassing op het gebruik, onderhoud, inspectie en beheer van elektrische arbeidsmiddelen, waaronder:

 • machines en machineparken, maar ook:
 • elektrisch handgereedschap zoals boormachines, zaagmachines, slijptollen;
 • verplaatsbare leidingen zoals verlengkabels en haspels; verplaatsbare elektrische machines zoals lasapparatuur, bouwlampen, looplampen;
 • verplaatsbare stroom verbruikende toestellen zoals koffiezetapparaat, elektrische kachels, printers, koelkasten, stofzuigers;
 • bij twijfel kunt u contact met ons opnemen

Wij verzorgen voor diverse bedrijven en scholen in de regio de wettelijke verplichte keuring en de certificering. De werkzaamheden worden door ons op locatie uitgevoerd.

Combinatie NEN1010 en NEN3140

Uw elektrotechnische installatie moet aan een aantal eisen voldoen. Deze eisen hebben te maken met het optimaal functioneren en het voorkomen van risico’s.
Wij voeren inspecties volgens NEN 1010-6 en NEN 3140/EN 50110 voor u uit om te onderzoeken of de eigenschappen, kenmerken en prestaties van uw elektrotechnische installatie inderdaad aan die eisen voldoen.
Kenmerken van onze inspecties zijn:

 • Herleidbaarheid;
 • Traceerbaarheid;
 • Onpartijdigheid;
 • Deskundigheid;
 • Onafhankelijkheid.

Van elke inspectie krijgt u een rapport met ons oordeel over:

 • De installatie;
 • De meetresultaten;
 • Geconstateerde tekortkomingen;
 • Mogelijke oorzaken van de tekortkomingen.

In ons rapport krijgt u ook advies over maatregelen om uw installatie te verbeteren en veiligheidsproblemen te voorkomen. Alle gegevens van een inspectierapport worden strikt vertrouwelijke behandeld en alleen aan de opdrachtgever verstrekt.

In de praktijk

Wanneer wij uw arbeidsmiddelen volgens NEN 3140 norm hebben gecertificeerd is er voldaan aan de wettelijke verplichtingen van het ARBO-besluit. De arbeidsmiddelen worden door ons voorzien van een sticker waarop staat tot wanneer de keuring geldig is.

U krijgt een certificaat op papier per arbeidsmiddel met alle relevante gegevens over de machine en de keuring. Het certificaat is maximaal 1 jaar geldig, daarna dient er opnieuw te worden gecertificeerd. Desgewenst kunnen wij ook de reparatie van het afgekeurde arbeidsmiddel voor u uitvoeren.

Doorstaat jouw apparatuur de test?

Is onderhoud iets wat bij jou periodiek terugkomt of alleen als iets niet meer functioneert? Stel samen met ons een plan op en ontdek de voordelen!