Bel direct: 078 691 6066
Bellen
MENU
Bellen
MENU
Home > Keuring & inspectie > Inspectie elektro-installaties

Inspectie elektro-installaties

Wij werken met ervaren en deskundige mensen, die diverse combinatiekeuringen kunnen uitvoeren.

Inspectie elektrotechnische installaties

Wettelijke verplichting

Alle bedrijven, (semi) overheden en verhuurders / beheerders laten periodiek alle elektrotechnische installaties aanwezig in een pand periodiek inspecteren.

Inspectie (NEN-3140) en de Arbo-wet.

In verband met de veiligheid van uw collega’s, medewerkers, relaties en uw juridische aansprakelijkheid is het, conform Arbo wetgeving, verplicht uw elektrotechnische installaties met regelmaat te laten controleren, dit om de risico’s van brand, elektrocutie of ander letsel c.q. schade zoveel mogelijk uit te sluiten.

Voor laagspanningsinstallaties is de NEN 3140 van toepassing. Deze Nederlandse aanvulling op de Europese NEN-EN 50110-1 richtlijn stelt eisen aan het minimale veiligheidsniveau van laagspanningsinstallaties. Eén van die eisen is dat eigenaars en/of gebruikers deze installaties regelmatig moeten laten inspecteren. Voor midden- en hoogspanningsinstallaties geldt de NEN 3840.

NEN 3140 bestaat in principe uit drie onderwerpen:

  • Elektrische installaties moeten veilig te gebruiken zijn;
  • Elektrische gereedschappen moeten veilig te gebruiken zijn;
  • Personen die aan en in de omgeving van elektrische installaties werken moeten geïnstrueerd zijn over de veiligheid.

Inspectie bestaat uit:

De inspectie bestaat uit een visuele inspectie en uit een inspectie door meting en beproeving. De inspectie die beschreven is in NEN 3140 geldt voor bestaande installaties. In de NEN 1010 staan de voorwaarden waaraan een nieuwe installatie moet voldoen.

Een inspectie mag uitgevoerd worden door minimaal één vakbekwame persoon. Deze persoon heeft kennis van elektrotechniek op minimaal LTS energietechniek en heeft kennis van NEN 3140, NEN 1010 en eventueel aanvullende normen met betrekking tot het uitvoeren van een inspectie.

Elektrotechnisch Bureau de Noord is een gecertificeerd bedrijf en kan deze keuring en inspectie uitvoeren, geheel volgens de wettelijke normen. Wij werken met ervaren en deskundige mensen. Diverse combinatiekeuringen zijn mogelijk, vraag naar de mogelijkheden!

Doorstaat jouw apparatuur de test?

Is onderhoud iets wat bij jou periodiek terugkomt of alleen als iets niet meer functioneert? Stel samen met ons een plan op en ontdek de voordelen!