Brandmeld- en ontruimingsinstallaties

Bedrijfscontinuïteit, veiligheid en schadebeperking
Het DEKRA certificaat geeft ons alle bevoegdheden en verantwoordelijkheden om alle facetten voor een goed werkend brandmeldsysteem, zelf uit te voeren.

Wij zijn bevoegd voor u de installatie te ontwerpen, leveren, installeren, beheren, certificeren en onderhouden.

Brandmeldinstallatie certificeren
Wij adviseren een brandmeldinstallatie altijd conform de certificatie eisen te laten certificeren. Een certificatie kan enkel plaatsvinden indien de brandmeldinstallatie conform de in het pakket van eisen gestelde voorwaarden wordt geïnstalleerd en beheerd.

Uitgangspunten voor de eisen zijn:

  • de wettelijke bouw regelgeving zoals het bouwbesluit;
  • de normen;
  • praktijkrichtlijnen maar daarnaast ook specifieke gebruikerswensen.

Accodering Pakket van Eisen – Ontwerp NEN 2535 & NEN 2575- Certificatie
Nadat het Pakket van Eisen door de eisende partij is geaccordeerd wordt de installatie ontworpen volgens de Normen NEN 2535 en 2575. Vervolgens wordt de installatie aangelegd en zorgen we dat de installatie wordt gecertificeerd.

Beheer
Indien de eindgebruiker zelf niet over een opgeleid persoon brandmeldinstallatie beschikt, kunnen wij ook de beheerderstaken uitvoeren.
Het beheer wordt uitgevoerd volgens Norm NEN 2654-1 en 2654-2. De taken worden maandelijks en 4-maandelijks uitgevoerd en zorgen ervoor dat de brandmeldinstallatie in top conditie blijft.
Beheer is een verplicht onderdeel in een gecertificeerde installatie.
Het certificaat is maximaal 1 jaar geldig, daarna zal d.m.v. onderhoud de status van de installatie worden gecheckt. Ook wordt gekeken of er bouwkundige wijzigen hebben plaatsgevonden die invloed hebben op de kwaliteit van de installatie. Onderhoud is ook een verplicht onderdeel in gecertificeerde installaties. In tegenstelling tot veel branddetectie-bedrijven voeren wij onderhoud uit aan ALLE fabricaten. Wij zijn officieel partner van Ascom, en Notifire brandmeld- en ontruimingsystemen.

Toepassingsgebieden
Onze specialisten kennen de best mogelijke combinatie van de modernste technieken en gebruiken hun jarenlange ervaring voor het ontwikkelen van optimale brandmeld- en ontruimingsystemen in bestaande en nieuwe bouwwerken in de:

  • utiliteit;
  • industrie;
  • appartementgebouw;
  • zorginstellingen;
  • onderwijsinstellingen;
  • overheidsgebouwen;
  • winkels.

Onderscheidend in EX-gebieden
Ook in een EX-omgeving worden door ons brandmeldinstallatie geïnstalleerd.

EX-gebieden zijn omgevingen waar enige tijd of langdurig een mengsel (gas) aanwezig is die samen met een ontstekingsbron een explosie kan veroorzaken. Dergelijke installaties worden aangeduid met zone 0, 1 en 2.

Interessante links:
www.bouwbesluitonline.nl
www.hetccv.nl
www.nvbr.nl
www.vebon.org
www.nibra.nl
www.vrom.nl