Overheidsgebouwen

Overheidsgebouwen – Openbare ruimte
Energiebesparing in gebouwen is nodig om de Europesse energie- en klimaatdoelen te halen. Sinds 1 januari 2008 is het energielabel een hulpmiddel om het gebouwgebonden energieverbruik te verminderen.

Voor gebouwen die door overheidsinstanties worden gebruikt geldt met ingang van 1 januari 2009 een speciale verplichting: in het gebouw moet een energielabel duidelijk zichtbaar zijn voor het publiek.

Deze verplichting geldt voor gebouwen met een vloeroppervlak groter dan 1000m2, gebouwen waarin overheidsinstanties diensten aan het publiek verleent en gebouwen met grote bezoekersaantallen.

Tot overheidsdiensten- of instellingen behoren onder meer: ministeries, provinciehuizen, gemeentelijke panden, rechtbanken en waterschappen.

Bij het ontwerp en toepassing van de vele mogelijkheden staan mens en omgeving centraal. Door bij het ontwerp al te kiezen voor duurzame materialen, zijn er bij de uitvoering van uw project én daarna op alle fronten voordelen te behalen.

Een goed functioneel ontwerp zal vanaf de tekentafel alle gebruikers in kaart brengen en zo de toepassing van elektrotechnische installaties optimaal benutten.

Een goed binnenklimaat voor wat betreft temperatuur, ventilatie, luchtvochtigheid, verlichting etc, zal medewerkers en bezoekers positief beïnvloeden, ook voor het klimaat.

Ook de toegangscontrole tot het terrein, gebouw, lokalen en vertrekken dient optimaal te functioneren om de veiligheid te kunnen waarborgen. Ieder bestaand gebouw of nieuwbouw dient hierop te zijn voorbreid.

Voor ons is elke locatie een uniek project. Aan een eenvoudig project tot een zeer uitgebreide toepassing van elektrotechnische activiteiten wordt door ons met expertise, inzet van specialisten en actieve betrokkenheid gewerkt.

Wij adviseren, ontwerpen, installeren, leveren gebruiksklaar op en onderhouden alle elektrotechnische installaties.

Activiteiten

 • Klimaatbeheersingssystemen;
 • beveiliging (brand en inbraak);
 • toegangscontrole;
 • cameraobservatie systemen;
 • data- en telecommunicatie en ICT;
 • energietransport;
 • verlichting;
 • noodverlichting;
 • besturing;
 • communicatie;
 • zonnepanelen;
 • elektrische oplaadpunten.

Toepassingsgebieden
Onze specialisten kennen de best mogelijke combinatie van de modernste technieken en gebruiken hun jarenlange ervaring voor het ontwikkelen van optimale elektrotechnische installaties in:

 • winkels;
 • winkelcentra;
 • woningen;
 • appartementengebouwen;
 • flatgebouw;
 • overheids gebouwen;
 • zorginstellingen;
 • openbare gebouwen (bibliotheek, zwembad etc.).