Elektrische oplaadpunten

Elektrisch rijden is de toekomst. Veel gemeenten onderzoeken momenteel de mogelijkheden voor het realiseren van elektrische oplaadpunten voor elektrisch aangedreven vervoermiddelen. Denk hierbij niet alleen aan auto’s, maar ook fietsen en (snor-) scooters. Het gaat dan vaak om openbare locaties waar veel bezoekers komen.  Het bieden van individuele / particuliere oplaadpunten ondersteunen de gemeente veelal niet, aangezien de beperkte parkeerplaatsen in de openbare ruimte voor iedereen beschikbaar moeten blijven.

In diverse gemeenten kunnen aanvragen worden ingediend voor het realiseren van elektrische oplaadpunten. ETB de Noord B.V. heeft het KOMO Instal® procescertificaat. Wij weten precies aan welke wettelijke eisen een elektrotechnisch oplaadpunt moet voldoen, waardoor de aanvraag richting gemeenten vaak vlotter kan verlopen.

Wilt u een oplaadpunt realiseren op uw bedrijventerrein, parkeerplaats of zelfs privé? Neem gerust eens contact met ons op voor een vrijblijvende en wederzijdse kennismaking.