Inbraakbeveiliging

Inbraakbeveiliging is een belangrijk aspect voor uw pand.

Uiteraard zijn er tal van preventieve maatregelen te treffen ter voorkoming van inbraak. Toch is dit niet altijd voldoende.

Elektronische beveiliging
Bij elektronische beveiliging wordt gebruik gemaakt van een alarmcentrale. Op deze alarmcentrale worden vervolgens de diverse inbraakmelders aangesloten, die noodzakelijk zijn om uw persoonlijke goederen te beschermen. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw object elektronisch te beveiligen.

Detectie units
Een inbraakbeveiligingssysteem kan ook bestaan uit detectie-units die ruimtes controleren op aanwezigheid van warmte- en of bewegingsbronnen. Zodra er iets wordt gedetecteerd, zal het inbraakbeveiligingssysteem alarmeren. Deze alarmering kan op verschillende manieren worden toegepast, waarbij een koppeling naar een centrale meldkamer of een brandbeveiligingssysteem kan worden gerealiseerd.

Toepassingen voor de particuliere & zakelijke markt
Zowel voor de zakelijke als de particuliere markt is het van belang om het inbraakbeveiligingssysteem af te stemmen op de werkelijke omstandigheden

Wij komen bij u om de risico’s te inventariseren. Op basis daarvan kunnen wij een passend advies geven over de mogelijkheden. In ons advies wordt rekening gehouden met de gestelde technische eisen van de verzekering.

Bewijs van goed gedrag
Onze service monteurs zijn opgeleid en gecertificeerd om deze werkzaamheden uit te voeren tot en met de oplevering van een goed werkend systeem in de testperiode én daarna. Uiteraard beschikken deze medewerkers van ETB de Noord B.V. over een Verklaring Omtrent Gedrag.

Wilt u weten wat bij u mogelijk is, en wat het beste bij uw situatie past?
Neem contact op voor een vrijblijvend en goed advies.